Jeroen Meuwsen Fotografie / Shutterstock.com

Opinie Kasper Walet

Jaagt demissionair kabinet bedrijven het land uit?

15 April 2024 - Kasper Walet

In de niet aflatende strijd van Rob Jetten, onze minister van Klimaat en Energie, valt weer een nieuw dieptepunt te noteren. Zelfs in demissionaire staat gaat deze zelfbenoemde 'klimaatdrammer' door met onze economie kapot te maken om onze aarde te redden. Voor zover dat al nodig is.

Een citaat uit De Telegraaf van 13 april; "Er is grote paniek uitgebroken in de bestuurskamers van grote Nederlandse bedrijven vanwege een hoge CO2-heffing die het demissionaire kabinet maandag wil gaan presenteren. Haagse ingewijden en bronnen in de industrie vrezen dat deze verhoging de nekslag kan betekenen voor industriebedrijven".

Wat is er aan de hand? Grote Nederlandse CO2-uitstoters betalen vanwege het Europees emissiehandelssysteem (ETS) al voor CO2-uitstoot, daarbovenop is ook nog een Nederlandse heffing geplakt. Deze landelijke belasting - die in geen enkel Europees land, behalve in Nederland geldt - wordt voor bedrijven die meer dan 50 kiloton CO2 per jaar uitstoten enorm opgehoogd: van 150 euro per ton naar 216 euro per ton C02 in 2030.

Concurrentiepositie verder aangetast
Wat dit voorstel zo erg maakt, is dat dit een landelijke belasting is die in geen enkel ander Europees land wordt geheven. Wat de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aantast, die toch al onder druk staat door de grote verschillen in elektriciteitskosten voor gelijke bedrijven in de ons omringende landen.

Het blijkt een hamerstuk geweest te zijn in de kabinetsvergadering. Let wel: dit is het oude kabinet, dat op deze wijze over zijn graf heen probeert te regeren. Maar het is ook een kabinet waarin de VVD zitting heeft. Sinds de afgelopen verkiezingen is de samenstelling van de Tweede Kamer natuurlijk drastisch veranderd, waardoor het absoluut niet zeker is dat dit voorstel het uiteindelijk gaat halen.

Maar ook als dat het geval is, is de schade al veroorzaakt. Namelijk dat het vertrouwen bij het bedrijfsleven in de overheid verder is afgenomen. Hoe kan je op basis van dergelijk zwabberbeleid, investeringsbeslissingen voor de toekomst nemen? Is de overheid bezig om bepaalde vervuilende bedrijven het land uit te jagen?  Als het aan Jetten en consorten ligt, lijkt het daar wel op. Dat is een te hoge prijs voor die 0,000036 graden minder opwarming.

Gaat voorbij aan technologische kennisvoorsprong
Dit verhaal gaat ook op voor de agrarische sector, bijvoorbeeld de tuinbouw. Er is de nodige kritiek op het de arbeidsmigranten en het ruimte- en energiegebruik van de kassen. En wordt er door bepaalde partijen als Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), gesteld dat de tuinbouw geen bijdrage aan de economie levert . En wellicht beter in andere landen waar nu veel van de arbeidsmigranten die in de kassen werken vandaan komen, voortgezet moet worden. Dan ga je natuurlijk volledig voorbij aan de enorme technologische kennis voorsprong die we hier in Nederland hebben. Hierdoor wordt er enorm efficiënt geproduceerd, waarbij geen enkel ander land in de buurt komt. Ook wordt er in de tuinbouw enorm geïnnoveerd op het gebied van energie.

De overheid moet een stabiel beleid voeren en geen fiscale regels instellen die op het internationale speelveld niet voor buitenlandse bedrijven gelden. De overheid moet juist de technologische innovatiekracht van Nederland stimuleren en niet ondermijnen. Een belangrijke taak voor de partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten.

Kasper Walet

Kasper Walet is voormalig directielid van de agrarische termijnmarkt. Inmiddels is hij onder de naam Maycroft  al jaren werkzaam als onafhankelijk adviseur over energie en klimaat aan overheden en bedrijven van over de gehele wereld.

Opinie Kasper Walet

Energietransitie grootste greenwashing in historie

Analyse Energie

Stabiele elektriciteits- en gasmarkt rond Pasen

Opinie Kasper Walet

Help! De energietransitie verzuipt

Nieuws Energie

Afbouw salderingsregeling sneuvelt in Eerste Kamer

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden