Matt Smith Photographer / Shutterstock.com

Opinie Joost Derks

Amerika kiest, de dollar verliest?

24 Januari 2024 - Joost Derks

De dollar is aan een flinke opmars bezig, aangezien Amerikaanse renteverlagingen toch nog even op zich laten wachten. Over een paar maanden verschuift de focus van de valutawereld naar de presidentsverkiezingen. Het is echter de vraag of het verstandig is om op basis daarvan positie te kiezen.

Vorig jaar hield de financiële wereld regelmatig de adem in tijdens de aanloop naar een bijeenkomst van de Federal Reserve. Dat geldt echter niet voor de vergadering die voor volgende week woensdag in de agenda staat. Het is namelijk een uitgemaakte zaak dat de verlaging van de beleidsrente, waar in ieder geval beleggers op hoopten, er dan nog niet gaat komen. In december is de Amerikaanse inflatie namelijk weer iets omhoog gekropen naar 3,4%. Bovendien wijzen economische cijfers erop dat de arbeidsmarkt nog altijd behoorlijk krap is. Als Fed-voorzitter Jerome Powell er toch voor kiest om de rente te verlagen, zet hij in één klap zijn zorgvuldig opgebouwde imago als inflatiebestrijder op het spel.

Oppassen met rentezetten
Het ligt dan ook voor de hand dat de blik van de financiële wereld geleidelijk naar de rest van 2024 verschuift. Er staan namelijk nog zeven Fed-vergaderingen gepland voor het jaareinde. De verwachting is dat de Amerikaanse beleidsrente dit jaar in kleine stapjes daalt tot een niveau van circa 4%. Het wordt nog een interessante uitdaging voor de Federal Reserve om ervoor te zorgen dat de renteverlagingen geen politieke lading krijgen. Een te snelle rentedaling kan uitgelegd worden als een poging om de economie een impuls te geven, wat positief kan uitpakken voor de zittende president Joe Biden. Aan de andere kant kan een te lange pas op de plaats de groei juist afremmen.

Sterke dollar met Trump?
Dat laatste kan dan weer in het voordeel werken van een uitdager. Nadat Ron Desantis zich heeft teruggetrokken uit de strijd om het lijsttrekkerschap van de Republikeinse partij, is de kans heel groot dat Donald Trump de strijd weer aangaat met Biden. Valutamarkten gaan in de aanloop naar de verkiezingsdag van 5 november ongetwijfeld voorsorteren op de economische koers van de kandidaten. Daarbij is de gedachte dat de handelsbarrières die Trump opwerpt gunstig uitpakken voor de dollar. Zakenbank JPMorgan berekende dat een verhoging van de importtarieven met 10% de handelsgewogen waarde van de Amerikaanse munt met 4% tot 6% kan doen stijgen.

Belangrijke les
Aan de andere kant zouden de investeringsplannen van Biden juist tot een zwakkere dollar moeten leiden. Door het hoge begrotingstekort en de oplopende staatsschuld kunnen partijen hun vertrouwen in het Amerikaanse bestel verliezen. Overigens liet de praktijk een heel ander beeld zien tijdens de respectievelijke presidentstermijnen. Onder het bewind van Trump ging de dollar met 13% onderuit, terwijl de munt sinds het aantreden van Biden juist met 10% is gestegen. Daarin zit overigens een belangrijke les: het is verstandiger om als bedrijf een valutabeleid uit te stippelen aan de hand van economische en renteontwikkelingen, dan om te proberen in de kaarten te kijken bij politici.

Joost Derks

Joost Derks is valutaspecialist bij iBanFirst. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.

Opinie Joost Derks

De yen gaat een onzekere toekomst tegemoet

Opinie Joost Derks

Goedkope vakantie in Zweden en Noorwegen

Opinie Joost Derks

Verkiezingsspanning laat het pond koud

Opinie Joost Derks

Alle ballen nu op Oost-Europa

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden