Eigen foto

Nieuws Varkens

Nederlander wil varkenshouder behouden

15 Juni 2021 - Redactie Foodbusiness

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een positieve indruk van de varkens- en pluimveehouderij. Zij wil graag een sterke varkenssector voor het land behouden. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van POV, NPV en LTO. Het doel was om in beeld te krijgen hoe het zit met het maatschappelijk draagvlak van beide sectoren.

Daarnaast kwamen in het onderzoek een breed pallet andere zaken als bod. Vragen gingen over hoe de Nederlandse bevolking denkt over vleesconsumptie, over politiek/maatschappelijke thema's gerelateerd aan de veehouderij en over vraagstukken in relatie tot natuur, milieu en dierenwelzijn. Het onderzoek is gedaan op basis van de antwoorden van 2.117 respondenten. De uitnodigingen werden representatief verzonden om een juiste afspiegeling van de Nederlandse bevolking te verkrijgen.

Behoud sector maar wel aandachtspunten
Belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat een groot deel van de geïnterviewden van mening is dat Nederland moet zorgen dat de varkenssector ook in de toekomst sterk kan blijven. Bijna 70% van de respondenten is het daarmee eens. Ook geeft liefst 95,3% van de ondervraagden aan vlees te eten. Zelfs van de Partij voor de Dieren stemmers eet 72,1% van de ondervraagden vlees.

Redenen om vlees te eten zijn omdat het lekker is (82,7%) en omdat het bouwstoffen bevat (49%). Verder vindt 62,3% van de ondervraagden dat het niet aan de politiek is om het eten van varkensvlees aan banden te leggen. Ook een adviserende rol over bepaald voedingspatroon (ingegeven door persoonlijke of politieke overtuiging) zonder wetenschappelijke onderbouwing vinden veel mensen niet kunnen (54,4%).

Krimp veestapel verdeeld
De populariteit van vlees en steun voor de sector hoeft volgens de ondervraagden echter niet per definitie te betekenen dat de sector niks hoeft te veranderen. Zo zijn de meningen verdeeld over het al dan niet laten krimpen van de varkensstapel verdeeld. Op de vraag 'vindt u het belangrijk dat de varkensveesector in Nederland krimpt' antwoordt slechts 22,6% met een duidelijke nee. Daarentegen vindt 28,1% dat de sector wel moet krimpen. Bijna de helft van de respondenten antwoordde op deze vraag 'neutraal'.

Naast de verdeeldheid over de omvang van de sector zijn er uit de resultaten ook aanwijzingen te vinden, waaruit blijkt dat de Nederlandse consument graag een aantal verbeteringen ziet in dierenwelzijn. Zo vindt 29,6% van de deelnemers het niet acceptabel dat van elke worp die een zeug heeft er 1 à 2 biggen in de eerste vier weken sterft, vindt 24,3% het onacceptabel dat biggen verdoofd worden gecastreerd als de markt dat vraagt. Zo'n  23,9% van de mensen vindt het onacceptabel dat zeugen tijdens de kraamperiode 4 weken vaststaan.  

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden