Shutterstock

Analyse Vlees & Eiwit

Winsten varkensslachters in de verdrukking

28 December 2023 - Wouter Baan

In navolging van Vion, Van Rooi en Van Loon hebben ook Westfort en Compaxo de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op de valreep van het nieuwe jaar blikken we daarom nog even terug op de financiële resultaten van de vijf grootste varkensslachters in ons land.

Lees Foodbusiness 14 dagen gratis

Maak gratis én vrijblijvend 14 dagen kennis
met onze marktinformatie

Onbeperkt alles lezen?

Kies het abonnement dat het beste bij u past

  • Toegang tot alle Premium marktinformatie
  • Technische Analyse van grondstoffen en valuta
  • Inzicht in actuele prijzen en noteringen
Voordeligste keuze
Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

2022 was een roerig jaar voor de varkenshouderij en daarmee ook voor slachterijen. In de eerste maanden stonden de varkensprijzen nog onder een schamel prijsniveau van €1,20 per kilo. Kort na de Russische inval in Oekraïne sloeg de markt op hol. In de zomermaanden werd de grens van €2 gepasseerd om vervolgens knap stand te houden.

Voor varkensslachters was de snelle opleving van de inkoopprijzen bijzonder uitdagend. Temeer omdat het varkensaanbod ook onder druk stond. Dit resulteerde in een onderlinge ratrace in de hoogste varkensprijzen, met als doel om de slachthaken vol te krijgen. Met per saldo 15,6 miljoen geslachte varkens in ons land viel het slachtcijfer krap 150.000 stuks lager uit dan een jaar eerder. 

De fors gestegen (inkoop)prijzen beïnvloeden de resultaten van varkensslachters sterk. Hoewel de omzetten ook fors toenamen, kwam het resultaat onder de streep vaak in de verdrukking. Op basis van publieke data maken we de balans op in volgorde van omzetgrootte. In de resultaten van de genoemde bedrijven zitten ook overige activiteiten verwerkt. 

1. Stevig verlies Vion
Voor marktleider Vion is 2022 een jaar om snel te vergeten. Door een eenmalige last van €63,5 miljoen liep het verlies op tot meer dan €100 miljoen. Rond de varkensslachtactiviteiten concentreren zich de problemen. Niet zozeer in eigen land, maar vooral in Duitsland waar Vion de helft van de omzet ophaalt. Door het forse verlies kreeg de solvabiliteit een stevige tik en daalde deze met 9%-punt tot 30,8%. Hoewel fors lager, is dit nog niet kritiek. Ondanks de problemen is CEO Ronald Lotgerink nog optimistisch. Hij verwacht redelijk snel weer groene cijfers te kunnen schrijven, zo gaf hij van de zomer aan. 

2. Van Loon rapporteert beperkte winst
De omzet van Van Loon Group groeide afgelopen jaar met dik €100 miljoen en bleef net onder de grens van €1 miljard steken. De winstgevendheid staat echter wel behoorlijk onder druk en gaat terug van €18 miljoen naar €3,34 miljoen. Dit was naar eigen zeggen ruim onder de maat, gezien er nog net een kleine plus wordt geschreven. Met een gezonde solvabiliteit van 42% zegt het bedrijf de groeiagenda verder uit te kunnen rollen.

3. Van Rooi presteert ogenschijnlijk beter
Van Rooi Meat boekte vorig jaar aanzienlijk meer winst en omzet. De netto-omzet steeg met een slordige €100 miljoen naar €774 miljoen, waarvan onder de streep €27 miljoen overbleef. Tegenover 2021 tonen de resultaten weliswaar wat herstel, maar in dat jaar had het bedrijf last van een exportboycot naar China. In de jaren daarvoor was de winst structureel hoger. De solvabiliteit is met 76% uitermate sterk te noemen. 

4. Stabiele baten bij Westfort
Westfort ziet de omzet over 2022 met 10% oplopen tot €688 miljoen, waarvan ruim twee derde in het buitenland wordt gerealiseerd. De nettowinst bleef met €10,9 miljoen nagenoeg gelijk en is toegevoegd aan de algehele reserves. Omdat de kortlopende schulden ook behoorlijk toenamen, blijft de solvabiliteit met 44% nagenoeg gelijk. Qua winstgevendheid is Westfort van de grote vijf de meest stabiele.

5. Compaxo meldt lagere winst
Compaxo realiseerde in 2022 een omzetstijging van ruim 18% tot €469 miljoen. De winst ging wel behoorlijk omlaag: van €26 miljoen naar €8,4 miljoen. Dit als gevolg van fors gestegen kosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne, zo geeft de directie in het jaarverslag aan. Met 47% is de solvabiliteit van een gezond niveau, maar wel fors lager dan in 2021 toen dit nog 62% was. De forse daling komt doordat leningen van tientallen miljoenen werden afgesloten bij kredietinstellingen, mogelijk om de gestegen kosten op te vangen en de kasstroom te managen.

Resultaat '22 Omzet (in miljoenen) Nettowinst (in miljoenen) Nettowinstmarge Solvabiliteit
1. Vion €5.3410 -€108 -2,2% 31%
2. Van Loon €997,44 €3,34 0,33% 42%
3. Van Rooi €774,39 €27,24 3,51% 76%
4. Westfort €688,79 €10,91 1,58% 44%
5. Compaxo €469,12 €7,97 1,68% 47%

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden