Shutterstock

Opinie Edin Mujagic

Hoe lang blijft de inflatie nog hoog?

27 Januari 2023 - Edin Mujagic

De inflatie is in 2025 rondom het vurig gewenste niveau van 2%. Een werkloosheid die dit jaar klimt naar 4,6% (nog steeds zeer laag, historisch gezien) om in de jaren erna weer te dalen. Economische groei die de komende jaren tussen 1,5 en 2% per jaar uitkomt. En de Amerikaanse centrale bank (Fed) die de rente in 2024 én 25 behoorlijk kan kortwieken.

Dat is wat de leden van het rentecomité van de Fed verwachten voor de komende jaren. Ofwel: het is een scenario waarin alles meezit en alles precies loopt zoals je wilt dat het loopt. Tegenslagen, bijvoorbeeld in de vorm van externe schokken, zijn er niet. Uiteraard, alles kán gebeuren. Maar hoe plausibel is zo'n scenario? Nou, niet bepaald. En nee, dat zeg ik niet. Dat zeggen twee onderzoekers van de Fed zelf, meer precies van de regionale centrale bank in Cleveland.

Werkloosheid moet ruim verdubbelen
Zij hebben gekeken naar historische verbanden tussen verschillende economische variabelen om bijvoorbeeld na te gaan met hoeveel de werkloosheid moet klimmen om de inflatie binnen twee tot drie jaar naar 2% te krijgen. Hun conclusie: het werkloosheidspercentage moet stijgen naar 7,5%. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de huidige stand van zaken op dat terrein (3,5%) plus nog wat erbij.

Nu zegt de Fed al enige tijd dat de werkloosheid moet stijgen om de inflatie omlaag te knuppelen. Maar dan heeft de bank het over een klim richting 5%, níet naar 7% en meer. Sterker nog, dat is wat de bank wil voorkomen en móet voorkomen. De Fed heeft als wettelijke taak voor prijsstabiliteit én maximale werkgelegenheid te zorgen. Van dat laatste is sprake als de werkloosheid zo tussen 4 en 5% uitkomt. Bij een werkloosheidspercentage van ruim 7% faalt de Fed, welke maatstaf je ook gebruikt.

Inflatiegeest in fles lokken duurt lang
Dat wil de bank dan ook voorkomen. Hoe? Door de rente alweer te gaan verlagen zodra het ernaar uitziet dat de werkloosheid te hoog dreigt te worden. De prijs daarvoor is wel dat inflatie naar 2% drukken minder waarschijnlijk wordt. Anders gezegd: dat de inflatie langer aan de hoge kant blijft. 'Langer' houdt dan al gauw minstens enkele jaren in. Uit het verleden weten we dat wanneer de inflatiegeest eenmaal uit de fles ontsnapt, het lang duurt voordat de beleidsmakers die terug in de fles hebben gelokt. Hoe lang? De geschiedenis leert ons dat als inflatie 6% of meer bereikt, het al gauw een jaar of tien duurt voordat die terugzakt naar 2%.

Laat het deze keer anders zijn. Maar dan nog wijst de historie er onverbiddelijk op dat de kans groot is dat we nog jarenlang moeten leren leven met inflatiepercentages die aanmerkelijk hoger zijn dan we op basis van de afgelopen decennia gewend zijn.

Edin Mujagic

Edin Mujagic is macro-econoom en hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer. Hij focust zich op de wereldwijde centrale banken, en in zijn blogs schrijft hij met name over de ECB en Fed. Ook heeft hij diverse boeken geschreven.

FB TV Valuta met Laurens Maartens

Lagere rente laat langer op zich wachten

Opinie Thomas de Caluwe

Minder renteverlagingen in eurozone dan verwacht

Opinie Thomas de Caluwe

Week van de waarheid voor de financiële markten

FB TV Valuta met Laurens Maartens

Lagere rentes komen langzaamaan in zicht

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden