Shutterstock

Nieuws Ondernemen

Steeds meer eisen duurzaamheid uit keten

17 April 2023 - Linda van Eekeres

Bedrijven hebben steeds vaker te maken hebben met duurzaamheidseisen vanuit de productieketen waarin zij opereren. Dat is dan ook een belangrijke reden om te verduurzamen, blijkt uit duurzaamheidsonderzoek van ING onder tweehonderd bedrijven. Dat geldt zeker ook voor foodbedrijven, stelt Ceel Elemans, sector specialist Food bij ING, desgevraagd.

Uit de representatieve steekproef van circa tweehonderd bedrijven van 50 tot 1.000 medewerkers uit alle sectoren komt naar voren dat twee derde van de Nederlandse bedrijven verwacht in 2023 sneller te verduurzamen dan vorig jaar. Als gevolg van de energiecrisis is de helft van de bedrijven duurzaamheid belangrijker gaan vinden.

Energiebesparing, afvalreductie en -scheiding zijn de meest voorkomende acties op het gebied van duurzaamheid. Die initiatieven worden in de helft van de gevallen genoemd. Een derde noemt (ook) recycling/inzamelen van oude producten, plasticbesparing, CO2-reductie en opwekken en/of gebruik van duurzame energie (zon- of windenergie, biomassa). Bijna driekwart van de bedrijven geeft aan van het gas af te gaan. Bovendien gaat de helft van de bedrijven elektrisch rijden verplicht stellen binnen twee jaar.

De helft van de bedrijven ervaart (zeer) uitgebreide duurzaamheidseisen vanuit de productieketen en voor drie kwart daarvan is dat leidend bij het doorvoeren van veranderingen in duurzaam ondernemen. Twee op de vijf bedrijven stelt zelf ook verduurzamingseisen aan leveranciers en een even groot deel denkt erover na om dit te gaan doen. De helft van de bedrijven kiest voor leveranciers in (Noordwest-)Europa als gevolg van duurzame transporteisen van grote afnemers.

Duurzaamheid is nu nog nice to have
Wat duurzaamheidseisen in de productieketen in de voedingssector betreft, noemt Elemans als voorbeeld Albert Heijn met het 'Beter voor'-keurmerk. Maar er zijn meer voorbeelden. "Die tellen ook duurzaamheid als voorwaarde aan toeleveranciers en daar weer de toeleveranciers van. Niet-duurzaam is vooralsnog geen reden tot uitsluiten, duurzaamheid is nog nice to have. De gesprekken worden steeds scherper. Temeer omdat de oplossing in de hele keten samen ligt."

Als je duurzaamheid beperkt tot CO2-reductie ('maar het is veel breder'), dan zie je volgens Elemans 'dat de reductie al een aantal jaren aan het afvlakken is en zelfs vorig jaar een tikkeltje omhoog ging. Dat had te maken met dat er weer meer werd geproduceerd'. Volgens de sectorspecialist Food is het duidelijk dat de ambities voor CO2-reductie niet alleen met zonnepanelen en windmolens gaan worden gerealiseerd. "Je moet kijken naar productielijnen, bakkerijen moeten van het gas af, elektrificeren en wellicht als tussenstap naar waterstoftoepassingen. Je ziet dat nog veel warmte de lucht in gaat en je moet vol inzetten op het gebruik van restwarmte. Ook energie die bij koude processen vrijkomt, kan worden gebruikt voor verwarmen van bijvoorbeeld kantoren of voor het koelen."

Bij elektrificatie zijn de aansluitingen een knelpunt. Ook moet de technologie beschikbaar zijn. "Je moet daar heel tijdig mee beginnen. Je hebt een installateur en adviseur nodig, het moet allemaal passen. Voor voedingsbedrijven is het misschien nog wel complexer dan voor andere sectoren." Voor (ver)nieuwbouw is duurzaamheid met het BREEAM-keurmerk objectief toetsbaar, geeft Elemans aan.

Hoog op prioriteitenlijstje
Verduurzamen komt hoog op het prioriteitenlijstje van bedrijven. Alleen talent aantrekken en vasthouden heeft een (iets) hogere prioriteit. Volgens de onderzoekers speelt een duurzame strategie bij het aantrekken van nieuw talent wel een belangrijke rol.

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda is eindredacteur van Foodbusiness. Daarnaast schrijft zij artikelen, met de focus op logistiek, markttendensen en de invloed van politieke beslissingen op de voedingsmiddelenindustrie.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden