Shutterstock

Nieuws Consumentengedrag

45% volwassenen is flexitariër

9 Juni 2021 - Linda van Eekeres

45% van de volwassenen in Nederland is flexitariër, zo blijkt uit het onderzoek 'Belevingen 2020' van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat houdt in dat er maximaal vier dagen per week vlees gegeten wordt. Persoonlijke redenen, zoals gezondheid of er geen behoefte aan hebben, wegen hierbij zwaarder dan klimaat en dierenwelzijn.

Ruim een derde van de 3.600 ondervraagden is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Driekwart van de volwassenen eet wel vlees, maar niet iedere dag. En daarnaast eet 30% vijf of zes dagen per week vlees, 20% eet elke dag vlees en 5% nooit. Van de mensen die geen vlees eten, eet 3% wel vis; de zogenaamde pescotariërs. 2% eet ook geen vis (vegetariërs). 0,4% eet volledig plantaardig (veganisten).

Bij 58% van de 18-plussers is de vleesconsumptie over het afgelopen jaar niet veranderd. Ongeveer 35% is in een jaar tijd minder vlees gaan eten, bijvoorbeeld door vleesloze dagen in te lassen of kleinere porties vlees te consumeren. Verder blijkt uit de cijfers van het CBS dat 0,5% helemaal is gestopt met het eten van vlees en dat 1,5% van de respondenten juist meer vlees is gaan eten.

Van alle vleeseters vindt 37% dat ze eigenlijk minder vlees zouden moeten eten. Degenen die af en toe geen vlees eten (de zogenaamde flexitariërs, en de mensen die vijf of zes dagen per week vlees eten) vinden dit vaker dan degenen die iedere dag vlees eten: 40% tegen 25%.

Verschillen naar opleidingsniveau, leeftijd, geslacht en woonplaats
Er zijn verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen en stedelingen en plattelandsbewoners. Zo eten de hoogopgeleiden vaker (dan laagopgeleiden) geen vlees. Van de volwassenen met een universitaire opleiding eet 10% pesco- of vegetarisch, van de hbo'ers 6%, tegen 1% van degenen met alleen basisonderwijs.

Een veganistisch dieet komt het vaakst voor bij universitair geschoolden (2%). Onder 18-plussers met een lager onderwijsniveau is dat 0,3% of minder. Vrouwen geven vaker dan mannen aan dat ze geen vlees eten. Mensen jonger dan 35 jaar eten naar verhouding iets vaker pescotarisch of vegetarisch, terwijl 55-plussers juist vaker flexitarisch eten. Stedelingen eten vaker pesco- of vegetarisch en flexitarisch dan plattelandsbewoners.

Uiteenlopende redenen om vlees te laten staan
Voor flexitariërs wegen persoonlijke redenen (zoals gezondheid, geen behoefte aan of vindt vlees niet lekker) zwaarder dan klimaat/milieu en dierenwelzijn. Van de mensen die geen vlees eten zijn de belangrijkste redenen dierenwelzijn en daarna volgens klimaat en milieu. Dat vlees te duur is - wellicht interessant met het oog op de discussie over het invoeren van een vleestaks - wordt door 0,4% van de niet-vleeseters als belangrijkste reden genoemd en door 1,1% als een van de redenen. Bij flexetariërs is de prijs voor 3,3% de belangrijkste reden om minder vlees te eten en voor 3,5% een reden, maar niet de belangrijkste.

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda is eindredacteur van Foodbusiness. Daarnaast schrijft zij artikelen, met de focus op logistiek, markttendensen en de invloed van politieke beslissingen op de voedingsmiddelenindustrie.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden