Shutterstock

Nieuws Grondstoffen

'Lichte stijging productie levensmiddelen in 2024'

16 Februari 2024 - Linda van Eekeres

ABN Amro verwacht na een daling van 1,5% van de productie van de levensmiddelenindustrie, in 2024 een lichte stijging van 0,5%. Dit door koopkrachtherstel in de tweede helft van het jaar. Voor zowel de zuivel- als de vleesverwerking wordt dit jaar wel een daling in volume voorzien. De bank verwacht verder dat de beschikbaarheid en prijsvolatiliteit van grondstoffen de komende jaren een steeds grotere uitdaging wordt.

In de vandaag (16 februari) gepubliceerde sectorprognose - onder de veelzeggende titel 'Levensmiddelenindustrie: terug naar niet zo normaal' - staat dat nu extreme inflatie en energietekorten langzamerhand naar de achtergrond verdwijnen, structurele uitdagingen weer wat hoger op de agenda komen, te weten: arbeidstekorten, verduurzaming en veiligstellen van grondstoffen.

Door extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering blijft de beschikbaarheid van agrarische grondstoffen minder voorspelbaar, aldus de prognose. "Dit is een risico dat individuele bedrijven hard kan raken, met name bedrijven die hun grondstoffeninkoop niet hebben gespreid maar afhankelijk zijn van een beperkt aantal landen die bovendien gevoelig zijn voor klimaatverandering." Volgens de bank wordt de beschikbaarheid en de prijsvolatiliteit van grondstoffen een steeds grotere uitdaging.

Lichte stijging gasprijs
Ook de gasprijzen blijven structureel hoger. ABN Amro verwacht voor het einde van dit jaar een lichte stijging van de gasprijs, vooral door een toename van de industriële vraag.

Ook klimaat- en geopolitieke onzekerheden hangen boven de voedselbedrijven. De bank gaat vooralsnog niet uit van een escalatie van het conflict in de Rode Zee. "Desalniettemin kunnen geopolitieke spanningen ook elders toenemen, zoals in het geval van de invasie in Oekraïne en het wankel evenwicht tussen China en de Verenigde Staten."

De bank verwacht in 2024 een loongroei van 5,2%. Hierdoor krijgt de levensmiddelenindustrie ook te maken met hogere loonkosten. Daarnaast staat duurzaamheid hoog op de agenda. Naast het terugdringen van CO2-uitstoot krijgen veel bedrijven in de levensmiddelenindustrie te maken met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), aldus de bank. "Bedrijven moeten onder meer de impact van hun bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en dier in kaart brengen. Om dit goed te kunnen doen moeten de bedrijven die direct onder de CSRD vallen informatie opvragen bij hun leveranciers. Zo werkt de rapportageverplichting door in de hele food- en agriketen."

Lagere export
ABN Amro verwacht door achterblijvende groei in de eurozone een daling van de export van 2%. Door de hoge inflatie en de lagere koopkracht is in 2023 de productie van de levensmiddelenindustrie met 1,5% gekrompen, aldus de bank. Dit jaar verwacht ABN Amro echter een stijging van 0,5% van de volumes omdat de koopkracht naar verwachting in de tweede helft van dit jaar herstelt. Voor 2025 voorziet de bank een stijging van 1%.

Groei volume levensmiddelenindustrie
In de drankenindustrie daalde het volume vorig jaar met 3%. Voor dit jaar wordt een groei van 1% en voor volgend jaar van 2% verwacht. De zuivelverwerking zag in 2023 de productie met 1% groeien. Dit jaar wordt een daling van 1% verwacht en voor volgend jaar een daling van 2%. Het volume in de vleesverwerking daalde in 2023 met 6% hard. Dit jaar wordt weer een krimp verwacht, van 2% en voor volgend jaar van 3%.

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda is eindredacteur van Foodbusiness. Daarnaast schrijft zij artikelen, met de focus op logistiek, markttendensen en de invloed van politieke beslissingen op de voedingsmiddelenindustrie.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden