A-INSIGHTS

Aangeboden door A-INSIGHTS

Trend Reports: impact Covid-19 op agri-food

15 April 2022

A-INSIGHTS gelooft dat intuïtie en ervaring niet voldoende zijn om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen; je hebt betrouwbare inzichten nodig. Daarom hebben we de financiële gegevens van vier grote agri-foodsectoren geanalyseerd met als belangrijkste vraag: wat was de impact van Covid-19?

In dit artikel zetten we de meest opvallende conclusies van onze trendrapporten op een rij:

Bakkerij industrie: kwetsbare sector moet droog brood eten
Al voor de Covid-19-pandemie nam de winstgevendheid in de Europese bakkerijsector af en was de groei beperkt. Tijdens de pandemie daalde de netto-omzet over de gehele linie met gemiddeld 4%. Zoals te verwachten was de daling het sterkst bij bedrijven gericht op de foodservice en de groothandel, terwijl de detailhandel veerkrachtiger bleek. De operationele winstgevendheid van de industrie was in 2020 aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren: de sector is onvoldoende in staat om de gestegen grondstofkosten – die in 2021 en 2022 blijven stijgen - door te berekenen aan klanten. Poolse bakkers laten een verrassend goed resultaat zien met een omzetgroei van 12% - gedreven door een (personeels)kostenvoordeel en toegang tot de Duitse markt. Aangezien het rendement op activa ver onder de kapitaalkosten (5%) ligt, creëert de sector niet langer aandeelhouderswaarde. Dit laat weinig ruimte voor investeringen en lage rendementen schaden de financiële robuustheid die nodig is om moeilijke jaren het hoofd te bieden.

Lees hier meer over trends in de bakkerij industrie

Vleesindustrie: sector loopt op tandvlees
De Europese vleesindustrie ging al voor het uitbreken van de pandemie een onzekere toekomst tegemoet. Gepaard met een voorspelde daling van de totale vleesproductie volgens de Europese Commissie (-2,3% in 2030 in vergelijking met 2020), legden de marges en de financiële gezondheid een structurele disbalans tussen vraag en aanbod bloot. De Covid-19 crisis heeft de sector verder ontwricht en de verkoop van sommige productgroepen en kanalen geschaad, maar andere gestimuleerd. Rundvlees werd het zwaarst getroffen. Varkensvlees had juist een goed begin van het jaar dankzij een sterke export en gunstige prijsniveaus; de negatieve effecten op de sector aan het eind van het jaar 2020 waren nog niet terug te zien in de financiële gegevens. Premiumproducten, zoals mediterrane vleeswaren, deden het goed in de retailkanalen. Vleesalternatieven groeiden tevens sterk.

Lees hier meer over trends in de vleesindustrie

Groenten en fruit industrie: plukt de vruchten van de pandemie
De F&V-markt heeft in 2020 opnieuw een aanzienlijke groei doorgemaakt. Zaadveredelingsbedrijven noteerden tijdelijk de hoogste groeicijfers in 2020 omdat ze profiteerden van hamsteren. Geconserveerde en diepgevroren groenten en fruit deden het goed: de verkoop groeide aanzienlijk sneller dan de verkoop van verse producten. Leveranciers gericht op foodservice kregen in 2020 een flinke klap te verwerken (netto-omzet: -15%), terwijl leveranciers gericht op retail konden profiteren van de groeiende vraag (netto-omzet: +5%). De pandemie heeft de toeleveringsketens voor aanzienlijke uitdagingen gesteld. Reeds bestaande problemen, zoals toegenomen complexiteit in de keten en naleving van voorschriften, werden versneld en vergroot.

Lees hier meer over trends in de food & vegetable industrie

Zuivelindustrie: schaalgrootte en evenwichtige portefeuille beschermen tegen marktverstoring
De zuivelsector heeft de marktverstoring door Covid-19 redelijk doorstaan. Opvallend is dat de marges in de Europese zuivelindustrie in 2020 zijn gestegen tot gemiddeld 2,7% EBIT (2019: 2,3%). Door een verschuiving van de verkoop van het foodservicekanaal naar het retailkanaal, bleef de netto-omzet in de foodservice - ondanks de lockdowns - op peil. De sterke groei van de exportgerichte melkpoederhandel hield aan in 2020, waardoor dit het enige groeiende productsegment was. Schaalgrootte en een evenwichtige portefeuille hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de bescherming van de netto-omzet en de winstgevendheid in 2020, waardoor de positie van grote, geïntegreerde zuivelspelers verder is verbeterd. Voor de toekomst verwachten wij dat huidige tekorten en kosteninflatie verdere consolidatie van de sector in de hand zal werken.

Lees hier meer over trends in de zuivelindustrie

Meer weten wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn per sector? De trendrapporten zijn hier gratis te downloaden en gaan onder andere verder in op:

  • De effecten van Covid-19 op de groei, marges en investeringen
  • De snelst groeiende en meest winstgevende bedrijven per sector in coronajaar 2020
  • De financiële gezondheid van bedrijven
  • Investeringsniveaus en het effect hiervan op groei en marges

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en ontvang elke dag het laatste nieuws in uw inbox