Shutterstock

Nieuws Vlees& Eiwit

Kip blijft uitzondering op dalende vleesproductie EU

7 Februari 2024 - Matthijs Bremer

Zowel de Europese productie als consumptie van vlees gaan de komende tien jaar fors dalen, zo blijkt uit de meest recente EU Agricultural Outlook van de Europese Unie. Met name hogere prijzen zetten de vraag naar rundvlees onder druk, terwijl varkensvlees vooral onder maatschappelijke druk minder populair wordt. Toch is er een uitzondering. Hoewel het tempo van de groei afneemt, zal zowel de productie als consumptie van pluimveevlees stijgen.

Lees Foodbusiness 14 dagen gratis

Maak gratis én vrijblijvend 14 dagen kennis
met onze marktinformatie

Onbeperkt alles lezen?

Kies het abonnement dat het beste bij u past

  • Toegang tot alle Premium marktinformatie
  • Technische Analyse van grondstoffen en valuta
  • Inzicht in actuele prijzen en noteringen
Voordeligste keuze
Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Het directoraat-generaal voor landbouw van de Europese Commissie (DG Agri) en het Joint Research Centre (JRC) dat het rapport hebben samengesteld, verwachten dat vlees de komende tien jaar in grote lijnen duurder wordt. Het rapport benadrukt dat trends als duurzaamheid en maatschappelijke zorgen de trends op de vleesmarkten zetten. Daarnaast worden expliciet geopolitieke spanningen en dierziekten als belangrijke factoren genoemd.

Rundvleesproductie daalt fors
De verwachting is dat de productie van rundvlees verder afneemt. In totaal schat de EU in dat de productie tot 2035 met 0,6 miljoen ton daalt. Vergeleken met de gemiddelde volumes van 2021 tot 2023 is dat een daling van 9,2%. De rundvleesstapel zal sterker dalen, namelijk met 11% of in absolute cijfers met 3,4 miljoen runderen. Daar staat tegenover dat slachtgewichten licht toenemen, waardoor de rundvleesvolumes iets minder hard afnemen. Het lagere aanbod zal een fors lagere rundvleesconsumptie samengaan, zo schatten DG Agri en JRC in. De rundvleesconsumptie daalt volgens het rapport met 9,6% van grofweg 10 kilo tot ongeveer 9,5 kilo.

Tegenover het lagere aanbod staat juist een hogere exportvraag. De verwachting is dat de vraag in China, Vietnam en Sub-Sahara toeneemt tot 2,1 miljoen ton, al zijn de effecten voor de fysieke handel beperkt. Door zorgen over het dierenwelzijn tijdens het transport, zal de export van runderen met 3,1% afnemen. Wel neemt de export van rundvlees licht toe, met 0,2%. Daar tegenover staat dat ook de import zal toenemen tot 400.000 ton. De verwachting van de EU is dat de rundvleesprijs op korte termijn zal afnemen. Daar staat wel tegenover dat de prijzen door hogere productiekosten op lange termijn hoger worden. De Europese Unie verwacht een prijs van €5.100 per ton. Op het moment ligt de prijs rond de €5.000 per ton.

Varkensvleesproductie neemt verder af
Het rapport constateert dat het imago van de productie van varkensvlees onder druk staat. De verwachting is dat die druk niet afneemt. Dit zal samen met sporadische uitbraken van Afrikaanse varkenspest zorgen voor een afname van de productie met 0,9% per jaar tussen 2024 en 2035. In totaal daalt de productie met 2 miljoen ton. Daarnaast zal de maatschappelijke druk ervoor zorgen dat de consumptie met 0,7% per jaar afneemt. In totaal daalt de consumptie met zo'n 7% tot 29,7 kilo per persoon per jaar.

Ook voor de export wordt een daling verwacht. Brussel verwacht niet dat de export vanuit de grote Aziatische markten zoals China, de Filipijnen en Vietnam zich herstelt, maar verwacht dat de productie in deze landen toeneemt waardoor de vraag naar Europees varkensvlees daalt. Groei vanuit overige Aziatische landen, de Verenigde Staten, Australië en (Sub-Sahara) Afrika kan dit licht compenseren.

Desalniettemin is de prognose een daling van 620.000 ton. Door de lagere vraag en lagere productiekosten wordt de komende jaren een daling van de varkensvleesprijs voorzien. Hoe ver de prijzen terugvallen kan de EU op dit moment niet inschatten. Met enige slagen om de arm wordt een prijs van 2.180 ton genoemd.

Pluimveevlees stijgt
Wel wordt verwacht dat de productie van pluimveevlees toeneemt. Het laatste decennium nam de productie van pluimveevlees fors toe, met maar liefst 1,9% per jaar. Ook na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne bleek de markt behoorlijk veerkrachtig. Na een initiële daling in 2022 toonde de pluimveevleesmarkt in 2023 fors herstel van 3,3%. De verwachting is dat er sprake blijft van groei. Toch denken de opstellers van het rapport dat het groeitempo afneemt tot gemiddeld 0,4% per jaar. Dat vertaalt zich in een productiestijging van 600.000 ton in 2035. Ook de consumptie zal langzamer groeien. In de periode van 2013 tot en met 2023 groeide de vraag met 1,8% per jaar.  Die groei zal tot 0,3% per jaar afnemen. De consumptie per persoon per jaar zal in 2035 stijgen van 23,7 kilo to 24,9 kilo.

De verwachting is dat ook de exporten, na jaren van dalingen, weer toenemen. Door de hoge dierenwelzijnsstandaarden zal vooral de export van onderdelen die weinig in de EU worden gegeten competitief zijn. Voorbeelden daarvan zijn vleugels, poten en restonderdelen. Per jaar neemt de export met 1% toe tot 2,2 miljoen ton per jaar. Met name de export naar Sub-Sahara Afrika, de Filipijnen en het Verenigd Koninkrijk nemen deze importen voor hun rekening. Ook de importen nemen licht toe, tot 910.000 ton. Op het gebied van prijs is er volgens de outlook op korte termijn een op korte termijn een verdere daling. Daarna zal de prijs langzaam toenemen tot €2.400 per ton in 2035. Die prijs ligt nog altijd onder het niveau van 2022. In dat jaar lag de prijs nog fors boven de €2.500 per ton.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden