Shutterstock

Nieuws Centraal Planbureau

Economie herstelt zich sneller na coronacrisis

22 Juni 2021 - Linda van Eekeres

De economie herstelt zich sneller dan eerder werd voorzien. Volgens volgens de Juniraming van het Centraal Planbureau (CPB) komt het bbp-niveau in 2025 weliswaar 1,5% lager uit dan voor de coronacrisis werd verwacht, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3% waar eerder van werd uitgegaan.

Er is ook een scenario waarbij het economisch herstel nog sneller gaat. "Het kan ook nog meevallen; er is heel veel gespaard, vooral door specifieke groepen", aldus CPB-directeur Pieter Hasekamp tijdens een persconferentie over de raming. Nu gaat de raming niet uit van extra consumptie, maar er zou ook een periode kunnen zijn van inhaalgroei, met het uitgeven van opgepot spaargeld en extra bedrijfsinvesteringen. "Of dat zo is, dat gaan we komende kwartalen zien, dat zou heel mooi zijn."

Door onzekerheden kan het economisch plaatje echter ook slechter  uitvallen. "De onzekerheden zijn nu echt wel kleiner dan bij eerdere ramingen, maar desondanks zou het opnieuw tegen kunnen vallen als er een nieuwe golf komt als er varianten opduiken."

Het overheidstekort is dit jaar hoog, bijna 6% bbp en neemt volgens het CPB door het aflopen van steunmaatregelen en de groei van belastinginkomsten af tot 1,5% productie daling van het bbp in 2022. De schuldquote neemt hierdoor volgend jaar af, met 1,7%-punt tot 56,3% bbp. Het beeld van 2022-2025 zal mede afhankelijk zijn van het regeerakkoord dat gesloten wordt, geeft Hasekamp aan. Voor de arbeidsmarkt wordt wel volledig herstel voorzien in 2025.

'Inflatie door hogere grondstoffenprijzen tijdelijk'
De inflatie loopt dit jaar op, vooral door hogere grondstofprijzen. CPB verwacht dat de inflatie tijdelijk is en dat de inflatie weer afvlakt naar 1,8% in 2022. "Voorlopig denken wij dat er een tijdelijke opleving van de inflatie is", aldus Hasekamp, die ook aangeeft dat er wel onzekere factoren zijn. In de Juniraming staat dat het lastig is 'om conclusies te trekken over de al dan niet tijdelijkheid van de huidige inflatiestijging: in internationaal verband wordt door sommigen gewezen op de mogelijkheid van een nieuwe loon-prijsspiraal'. Over de grondstofprijzen zegt Hasekamp: "Ik zag dat de houtprijzen alweer aan het dalen zijn." Voor een deel is de prijsstijging volgens hem veroorzaakt door aanvoerproblemen. "Ook hier geldt dat de economie zich aanpast en er weer extra aanbod komt."

Vandaag schreven we nog dat analisten van ING verwachten dat de prijzen van vervoer via zee zeker niet voor 2023 gaan dalen en hoewel de capaciteit omhoog zal gaan, de kosten niet teruggaan naar het niveau van voor de coronacrisis. Desgevraagd reageert Hasekamp hierop tegenover Foodbusiness: "Vervoer is een specifiek onderdeel dat deels meespeelt bij de hogere grondstofprijzen. Deels gaat het ook om materialen zelf en de wereldmarktprijzen, zoals van olie. Hogere vervoerskosten hebben zolang ze niet verder stijgen, geen invloed meer op de inflatie. Op dit moment verwachten we niet dat de stijgingen zich door gaan vertalen in permanente inflatie. We verwachten dat de economie zich aanpast en zien geen aanleiding voor een loon-prijsspiraal, maar er is niets uit te sluiten."

Waarschuwing voor teveel overheidsuitgaven
De CPB-directeur waarschuwt voor 'al teveel uitbundigheid' in politiek Den Haag. "Er is geen noodzaak voor vraagstimulering en geen noodzaak voor verder bezuinigen op overheidsfinancien, maar aan de andere kant moet je ook oppassen voor structurele belasting van het  EMU-saldo." Hij ziet dat in Den Haag 'de term investeren, net als herstelbeleid op alles wordt geplakt'. Hasekamp: "Er zijn redenen om je niet al te rijk te rekenen."

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda is eindredacteur van Foodbusiness. Daarnaast schrijft zij artikelen, met de focus op logistiek, markttendensen en de invloed van politieke beslissingen op de voedingsmiddelenindustrie.

Opinie Han de Jong

Inflatievooruitzichten blijven onzeker

Nieuws Financieel

Voedselinflatie neemt af in Nederland en eurozone

FB TV Valuta met Laurens Maartens

Lagere rente laat langer op zich wachten

Opinie Thomas de Caluwe

Minder renteverlagingen in eurozone dan verwacht

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden