Shutterstock

Nieuws Vogelvriendelijke zuivel

Vogelbescherming zet in op vogelvriendelijke zuivel

3 Juni 2021 - Kimberly Bakker

De weidevogel is hard bezig te verdwijnen uit Nederland. Zo is de populatie van de grutto afgelopen jaren jaarlijks met 5% afgenomen. Ook voor de kievit en scholekster zijn die percentages normaal geworden. "Dat is een schokkende ontwikkeling", vindt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. Met zogenaamde 'vogelvriendelijke zuivel' wil de organisatie laten zien dat we allemaal bij kunnen dragen aan het beschermen van de weidevogels.

Als ik Kees de Pater van de Vogelbescherming vraag om wat meer te vertellen over de problematiek rondom weidevogels, dan is het eerste antwoord dat hij kan geven: "Waar zal ik eens beginnen?!" De problemen zijn groot, meldt hij. "Weidevogels – vooral grutto, kievit en scholekster – zijn in belangrijke mate afhankelijk van het Nederlandse open weidelandschap zoals dat de afgelopen eeuw is ontstaan. Ongeveer 80% van de populatie van de grutto is afhankelijk van dat laatste beetje geschikte weidenatuur. Want die verdwijnt in rap tempo. De omschakeling van kruidenrijk grasland naar intensief gebruikte landbouwgrond is dan ook fataal voor deze vogels."

Dat heeft volgens De Pater te maken met het feit dat de kuikens daar niet kunnen opgroeien. "Het gevolg? De populatie van de grutto is van 120.000 in 1980 gedaald naar minder dan 20.000 op dit moment. Het is een achteruitgang van 5% per jaar. Voor de andere weidevogelsoorten zijn de cijfers vergelijkbaar." Niet al het landschap wordt intensiever in gebruik genomen door boeren. Er is ook veel gebouwd: van woonwijken tot industriegebieden. "Alles bij elkaar komt het erop neer dat de weidevogel nog maar weinig ruimte heeft om zichzelf voort te planten."

Vogelvriendelijke zuivel
Om meer aandacht te creëren voor het beschermen van de weidevogel introduceert Vogelbescherming Nederland de term 'vogelvriendelijke zuivel'. "Heel kort gezegd is dit zuivel die wordt gemaakt door boeren die zorgen voor een fijne leefomgeving voor weidevogels. Ze doen actief aan agrarisch natuurbeheer", licht De Pater toe. Deze boeren ontvangen een premie boven op de melkprijs, maar moeten daarvoor wel voldoen aan een aantal voorwaarden. "Zo moet 20% tot 30% van het land hoog water hebben, moeten de boeren later maaien en moeten de weides meer wilde kruiden bevatten."

"In het Pinksterweekend hebben we tijdelijk een heuse vogelvriendelijke broodjesbar geopend in Amsterdam. Chef en voedselveranderaar Samuel Levie ontwikkelde een vogelvriendelijk broodje, met zuivelproducten als kaas, boter en kruidenhangop van boeren die het leefgebied van de weidevogels beschermen. Een initiatief om te laten zien dat ook de consument kan bijdragen aan de bescherming van de weidevogel." Om voor de consument inzichtelijk te maken welke zuivel vogelvriendelijk is en waar deze te koop is, heeft Vogelbescherming Nederland de Zuivelwijzer gelanceerd.

Consument én keten kunnen bijdragen
Op welke manier kunnen consumenten dan bijdragen? "Nou, door die vogelvriendelijke zuivel te kopen in de winkel", aldus De Pater. "Wanneer consumenten massaal kiezen voor vogelvriendelijke zuivel, dan geeft dat een duidelijk signaal af aan de grote partijen. Een paar kleine partijen zetten wel volop in op het beschermen van de weidevogel. Denk aan Weerribben Zuivel of Noordertrots. Maar de grote namen, zoals A-ware, FrieslandCampina en Albert Heijn doen dat nog niet in de mate die noodzakelijk is. Als de consument meer vogelvriendelijke zuivel aanschaft, dan zien deze partijen wellicht ook meer mogelijkheden om boeren te stimuleren op die manier te produceren. En dat zorgt er vervolgens weer voor dat de groep betrokken boeren kan groeien. Zo werken we samen aan het behoud van de weidevogel in Nederland."

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is content coördinator bij Foodbusiness. In haar dagelijkse leven speelt sport een belangrijke rol en voeding is voor een optimale prestatie uiteraard van groot belang. Met analyses over bijvoorbeeld de grondstoffenmarkt, achtergronden bij het nieuws en interviews met startups geeft ze duiding aan de gehele ‘foodbusiness’.

Nieuws FAO FOOD INDEX

Voedselmandje van FAO blijft even duur

Nieuws FAO Food Index

Graan kartrekker hogere FAO-voedselprijsindex

Nieuws Grondstoffen

Voor het eerst in 7 maanden stijgen voedselprijzen weer

Nieuws Grondstoffen

Graan zet toon bij dalende voedselprijzen

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden