Shutterstock

Nieuws Verpakkingen

'Open voor Brusselse doelen recycling, maar niet te snel'

1 December 2022 - Linda van Eekeres

De FNLI staat open voor hergebruik en recycling van verpakkingen, zoals Brussel dat heeft voorgesteld. Dat laat de koepelorganisatie voor de levensmiddelenbranche desgevraagd weten. Een punt van zorg is volgens de FNLI wel of de doelstellingen voor de toepassing van recyclaat, met name voor voedselcontactmateriaal, gelijke tred houden met de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur.

De Europese Commissie kwam gisteren met voorstellen waarin bedrijven onder meer (deels) verplicht worden gesteld om hervulbare verpakkingen te gebruiken. In 2030 moeten verpakkingen volgens de Europese Commissie bovendien volledig recyclebaar zijn.

Voedselverpakkingen spelen een belangrijke rol binnen een circulaire voedingsmiddelensector. Het circulair maken van verpakkingen en het sluiten van de verpakkingsketen is een belangrijk speerpunt voor de FNLI en haar leden. Daarvoor werkt de FNLI met verschillende partners actief aan het minimaliseren van de milieu-impact van verpakkingen, aldus de organisatie.

De FNLI vindt het een goede zaak als er aangepaste verpakkingswetgeving in de vorm van een verordening komt, 'zodat een gelijk speelveld op de Europese markt beter kan worden geborgd dan wanneer het een richtlijn is'. "De ambities in de verordening zijn groot en dat geldt ook voor de ambities van de Nederlandse voedingsmiddelensector", aldus de FNLI. "Wij bieden onze leden richting en handelingsperspectief voor initiatieven die duurzame en recyclebare voedselverpakkingen in Nederland dichterbij brengen, zo werken we momenteel bijvoorbeeld aan het definiëren van vuistregels voor circulair en duurzaam verpakkingsontwerp, om hen ook op die manier te ondersteunen in het streven naar circulariteit."

Rekening houden met investerings- en ontwikkelingscapaciteit mkb
De FNLI staat open voor hergebruik en recycling van verpakkingen. Maar dat moet volgens de organisatie wel leiden tot betere milieuprestaties. "Specifieke verpakkingskeuzes moeten dan ook primair worden gemaakt op basis van integrale levenscyclusanalyses. Een punt van zorg is volgens de koepelorganisatie of de doelstellingen gelijke tred houden met de ontwikkeling van de infrastructuur."

De verordening maakt helaas geen melding van het faciliteren van de noodzakelijke investeringen in geavanceerde sortering en recycling, die een randvoorwaarde zijn voor het aanbod van kwalitatief hoogwaardig recyclaat. Daarnaast is het de vraag of in het gedefinieerde ambitietempo voldoende rekening is gehouden met de investerings- en ontwikkelingscapaciteit van vooral het mkb. 

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Linda van Eekeres

Linda is eindredacteur van Foodbusiness. Daarnaast schrijft zij artikelen, met de focus op logistiek, markttendensen en de invloed van politieke beslissingen op de voedingsmiddelenindustrie.

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden