Shutterstock

Opinie Ceel Elemans

Oogstproblemen onderstrepen: actie vereist

18 Juni 2024 - Ceel Elemans

Door aanhoudende regenval en koude weersomstandigheden zijn er problemen met de aanvoer van groentes zoals spinazie. Andere teelten, zoals uien en aardappelen hebben het ook moeilijk dit jaar. Naar aanleiding daarvan schrijft Ceel Elemans, sectorspecialist Food bij ING, over een recent onderzoek van de bank waaruit blijkt dat voedingsbedrijven maatregelen kunnen nemen om de risico's van klimaatverandering te verkleinen.

Het extreem natte eerste halfjaar van 2024 maakt de gevolgen van klimaatverandering heel voelbaar. De KNMI-klimaatscenario's voor Nederland zijn duidelijk: het wordt steeds warmer, natter en extremer. Voor voedingsproducenten en handelsbedrijven is de impact van klimaatverandering erg concreet: productieproblemen in de vorm van hogere prijzen en grondstoffen van lagere kwaliteit. Hoe langer de toeleverketen van grondstoffen, des te sterker de blootstelling aan klimaatrisico's. Voedingsbedrijven moeten daarom snel maatregelen nemen om de risico's van klimaatverandering te verminderen.  

Goede positionering van Nederland
De Nederlandse voedingssector heeft gelukkig wel een goede uitgangspositie. In Nederland is veel kennis beschikbaar over gewasaanpassingen op klimaatverandering en in logistiek opzicht is ons land goed aangesloten op alternatieve grondstoffenstromen.

Impact voor landbouw nog hoger
De impact van klimaatverandering is daarbij lager voor voedingsbedrijven dan voor de landbouw. Dit komt doordat voedingsbedrijven met aanwezige voorraden aanbodtekorten kunnen opvangen. Voedingsfabrikanten kunnen ook uitwijken naar grondstoffen uit andere regio's en in sommige gevallen is het mogelijk om een alternatieve grondstof te gebruiken.

Meerdere oplossingsmogelijkheden op het bord
Uit recent ING-onderzoek blijkt dat voedingsbedrijven maatregelen kunnen nemen om de risico's van klimaatverandering te verkleinen. Zoals een betere grondstoffenplanning door nauwer contact met boeren en telers. Ook kunnen voedingsbedrijven met een aangepaste inkoopstrategie meer spreiding aanbrengen in inkoopgebieden. Dat vereist maximale kennis van de situatie ter plekke.

Samen met toeleveranciers kunnen voedingsbedrijven klimaatrisico's in kaart brengen en actief aanpakken. Die nauwe band kan leiden tot een positieversterking in de toeleverketen. Zoals exotische groenten- en fruitimporteur Nature's Pride doet met programma's om stroomgebieden van water gezond te houden. Met als doel dat er een balans optreedt tussen de vraag naar water en de beschikbaarheid ervan. De risico's van klimaatverandering vragen om actie van voedingsbedrijven. Niet morgen, maar nu.

Ceel Elemans

Ceel Elemans is Sector Banker Food bij ING. Hij volgt de ontwikkelingen in de foodsector en duidt deze voor interne en externe netwerken, langs zowel digitale als fysieke kanalen.

Opinie Ceel Elemans

Eindelijk duidelijkheid met nieuw logo houdbaarheid

Opinie Ceel Elemans

Supers en foodbedrijven maak gezond eten een eitje

Opinie Ceel Elemans

Meer werk maken van eerlijke productieketens

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden