Shutterstock

Opinie Ceel Elemans

Voedselketen krijgt veel duurzaamheid op het bord

5 Januari 2023 - Ceel Elemans

In toenemende mate krijgen voedingsbedrijven, zowel nationaal als internationaal, regelgeving voor verduurzaming op hun bord. Op 5 januari (vandaag dus) is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive, de CSRD-richtlijn, in werking getreden. Deze nieuwe Europese richtlijn dwingt grote bedrijven nog scherper hun duurzaamheidsrapportages over impact op mens en planeet op te stellen en te publiceren.

Zijn deze in lijn met de klimaatakkoorden van Parijs en gaan bedrijven met hun uitvoeringsagenda de gestelde (tussen)doelen ook realiseren? Hoewel de eerste groep bedrijven pas over het jaar 2024 moeten rapporteren volgens de nieuwe strengere richtlijn, is die tijd echt wel nodig om tot transparante duurzaamheidsprestaties te komen. Denk aan keuzes maken, doelen stellen, beleidsvorming, het bepalen van een nulmeting en uitvoering en dataverzameling. Bovendien moeten rapportages objectief toetsbaar zijn. Investeerders, financiers en andere belanghebbenden krijgen zo beter inzicht in waar bedrijven staan bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelen. Als bank gaan we ook in gesprek met bedrijven die vallen onder de CSRD, om te boordelen waar ze staan en wat er nodig is om de vereiste doelen te realiseren.

Momentum voor versnellen verduurzaming
Naar schatting vallen in Nederland zo'n 3.000 bedrijven onder de nieuwe richtlijn. Naast beursgenoteerde bedrijven die over 2024 een rapportageplicht hebben, volgen een jaar later bedrijven die voldoen aan twee van de drie CSRD-criteria. Dit zijn: a. 250 medewerkers of meer, b. €40 miljoen omzet of meer en/of een balanstotaal van €20 miljoen of meer. Het MKB volgt voor het verslagjaar 2026. Dit is het momentum voor versnelling van verduurzaming. Niet omdat we verduurzaming ineens meer omarmen door de toenemende stroom aan alarmerende klimaatrapporten. Bedrijven en consumenten ervaren nu de kwetsbaarheid van onze energievoorziening en voelen daarvan direct de pijn in hun portemonnee. Versnelling van duurzaamheidsplannen kan de energie-afhankelijkheid verminderen en bijdragen aan een toekomstbestendig bedrijfsmodel.

Nederland kiest voor versnelde invoering
Overigens is dit niet de enige regelgeving op het gebied van verduurzaming. Ook over de gang van zaken in toeleverketens moeten voedingsbedrijven meer gaan doen ten aanzien van mensenrechten, milieu en klimaatverandering. De Europese Commissie wil bedrijven daarmee bewuster maken van eventuele misstanden in landen waar voedsel en grondstoffen vandaan komen. En Nederland kiest ervoor om deze Europese conceptrichtlijn versneld in te voeren in een eigen Nederlandse versie. Kortom, veel duurzaamheid op uw bord.    

Ceel Elemans

Ceel Elemans is Sector Banker Food bij ING. Hij volgt de ontwikkelingen in de foodsector en duidt deze voor interne en externe netwerken, langs zowel digitale als fysieke kanalen.

Opinie Ceel Elemans

Meer werk maken van eerlijke productieketens

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden