Shutterstock

Opinie Ceel Elemans

Kostenstijgingen eenzijdig blokkeren niet houdbaar

9 November 2022

Hoe lang houdt de stijging van de voedselprijzen nog aan? De boodschappen zijn ten opzichte van vorig jaar oktober 14% duurder geworden, zo blijkt uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral duurdere voeding zorgde voor dit verhogend effect, aangedreven door de prijsverhogingen van brood, granen en zuivel.

Eerder gaf de brancheorganisatie Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) al aan dat de productiekosten van levensmiddelen tot wel 30% kunnen oplopen. Op een aantal uitzonderingen na is dat nog niet terug te zien in de gemiddelde prijsstijgingen in de supermarkten. Een deel van de kostenverhoging gaat ten laste van de eigen marge en een deel wordt verspreid over het hele assortiment om zo de totale prijsstijging voor de consument zo laag mogelijk te houden. Maar die rek is er inmiddels wel uit.

Uit de nieuwe ronde contractonderhandelingen voor volgend jaar blijkt dat veel bedrijven compensatie willen voor de tot nu toe niet vergoede hogere inkoopkosten. En dat houdt weer in dat de consument nog meer gaat betalen voor de boodschappen, zo is mijn inschatting. Alleen al voor de energielasten heeft ING berekend dat deze in 2022 kunnen oplopen van 2% tot wel 10% van de totale productiekosten. Er komen ook andere kostenstijgingen bij voordat een product in het supermarktschap belandt. Bijvoorbeeld de kosten voor grondstoffen, verpakkingen, transport en personeel. Zo resulteren de CAO-onderhandelingen steeds vaker in forse loonsverhogingen. Ook gaat het minimumloon in 2023 met 10% omhoog.

In deze tijd van hoge inflatie is het niet langer uit te leggen dat kostenstijgingen bedrijfseconomisch gezien eenzijdig worden tegengehouden en deze vanuit de machtspositie van supermarkten bij een zwakkere schakel in de keten worden neergelegd. Dat is niet houdbaar, ook al gebeurt dat binnen lopende contracten. Leveranciers en supermarkten onderkennen dat de prijzen transparant moeten zijn. Een transparante onderbouwing van de eigen kostenontwikkeling vanuit leveranciers is het begin van een ander gesprek met de supermarkt. Zeker naarmate de periode van hoge inflatie langer duurt. Natuurlijk speelt daarbij ook hoe essentieel een leverancier is voor zijn afnemer. Gaat het om één product of om een hele category. Uitzonderlijke omstandigheden vragen om onconventionele oplossingen. Een open dialoog tussen leveranciers en supermarkten is daarin een belangrijke voorwaarde.

boerenbusiness.nl

Ceel Elemans

Ceel Elemans is Sector Banker Food bij ING. Hij volgt de ontwikkelingen in de foodsector en duidt deze voor interne en externe netwerken, langs zowel digitale als fysieke kanalen.

Opinie Ceel Elemans

Voedselketen krijgt veel duurzaamheid op het bord

Opinie Ceel Elemans

Arbeidskrapte vraagt om maximale creativiteit

Opinie Ceel Elemans

Investeren in cybersecurity is cruciaal

Blijf op de hoogte

Schrijf je in en ontvang elke dag het laatste nieuws in je inbox