Shutterstock

Achtergrond Ondernemen

Dierlijke producten blijven kern Ierse export

12 Januari 2024 - Matthijs Bremer

De Ierse export is voor het tweede jaar op rij meer dan €16 miljard waard. Al is er wel sprake van een daling van de waarde van de export van 4%, zo blijkt uit een recent rapport van overheidsorganisatie voor de landbouw Bord Bia. Daarmee blijft voeding een van Ierland voornaamste exportproducten.

Qua exportbestemmingen is er een duidelijke en opmerkelijk gelijkwaardige driedeling op de Ierse markt. Het Verenigd Koninkrijk blijft de grootste bestemming met een waarde van €5,6 miljard. Dat vertaalt naar ongeveer 34% van de export. Net iets groter is nog de totale export naar de Europese Unie. In totaal exporteert Ierland 36% van hun voeding naar de EU. Daarvan heeft 60% de bestemming Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Zo'n 30% van de producten wordt verder van huis geëxporteerd. De internationale handel nam met 10% af tot €4,9 miljard.  Dat komt met name door een daling op de Aziatische markt als gevolg van een lagere export van varkensvlees van 3% en een daling van 24% van de uitvoer van zuivel. Ook de export naar de Verenigde Staten daalde, met name door een afname van 8%, gestuurd door een lagere afzet van sterke drank. Al wordt dat deels gecorrigeerd door een stijging van 11% van de bier- en ciderexporten.

Dierlijke producten
De grootste sector was in 2023 weer de zuivelsector. Maar liefst 40 procent van de producten die door Ierland geexporteerd worden, vallen binnen de categorie zuivel. In totaal is de waarde van de export met 8% gedaald eten opzichte van 2022 tot €6,3 miljard. Dat heeft vooral te maken met de melkprijs. In 2022 stond de melkprijs op een hoogtepunt. Inmiddels ligt de prijs een stuk lager. De omvang van de vleessector bleef stabiel. In totaal werd voor $4,2 miljard aan vlees geproduceerd.

Dierlijke producten vormen duidelijk nog altijd de ruggegraad van de Ierse voedselexporten. Maar liefst 64,4% van de Ierse voeding die Ierland produceert is dierlijk van aard. Daar staat een gezamenlijk aandeel van de akker- en tuinbouwsector van €295 miljoen of terwijl, zo'n 1.8% van het totaal tegenover. De markt voor bereidde consumentenvoeding steeg met 7% tot €3,1 miljard. Dat ligt in lijn met de geschatte mondiale gemiddelde groei van gemaksvoeding. Toch is deze markt met een aandeel van 19,02% behoorlijk klein.

Stikstof
De vraag is in hoeverre de Ierse landbouw op de huidige manier verder kan. Ierland kampt namelijk net als Nederland met de gevolgen van een mestoverschot. Het Ierse RIVM/WUR  (Teagasc) constateerde in 2021 dat de stikstofuitstoot in het land met 30.000 tot 40.000 ton was toegenomen ten opzichte van 2017. De stijging is het gevolg van een toename van de veestapel van 12%. Met name watervervuiling is een probleem. Uit het onderzoek van Teagasc blijkt dat 47% van de Ierse rivieren niet aan de Europese standaarden voldoet. Bovendien ligt de stikstofuitstoot fors boven de norm. Ierland heeft ook te maken met Europese mestregels en een kleiner wordende derogatie. In 2021 was er nog een norm van 250 kilo stikstof per hectare en dat moet ook naar 170 kilo.
De Ierse veehouderij moet de emissies flink verlagen dus, maar een beperking van de afhankelijkheid van de veehouderij is een grote opgave. vooral omdat het land zich qua klimaat en bodem erg goed leent voor de veehouderij en minder voor de akkerbouw.
 

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Matthijs Bremer

Voor Foodbusiness covert Matthijs Bremer de vleesmarkt. Daarnaast volgt hij de eiwittransitie op de voet en schrijft hij wekelijks over de ontwikkelingen op de energiemarkten.

Nieuws FAO Food Index

Graan kartrekker hogere FAO-voedselprijsindex

FB TV Richard Scheper

Krimp melkproductie vergt een wendbare zuivelketen

Nieuws Grondstoffen

Mondiale voedselprijzen opnieuw gestegen

Nieuws Grondstoffen

Voor het eerst in 7 maanden stijgen voedselprijzen weer

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden