Upside Foods

Analyse Vlees & Eiwit

Strijd tegen kweekvlees VS bereikt politieke arena

26 Februari 2024 - Matthijs Bremer

Na de Europese Unie begint ook in de Verenigde Staten de politieke weerstand tegen kweekvlees toe te nemen. Daarbij wordt de technologie volop de cultuuroorlog ingetrokken. Naast zorgen over de veiligheid van kweekvlees wordt ook het culturele belang van de veesector als argument aangevoerd om de technologie te verbieden. Al is die scheidslijn niet even duidelijk als bij een thema als abortus, aangezien ook een aanzienlijk deel van de Democratische partij sceptisch is over de technologie.

Dat verschillende Europese lidstaten moeite hebben met kweekvlees komt niet als een verrassing. De Europese Unie is in de regel erg voorzichtig met het toelaten van nieuwe voedingstechnologieën. Zo is Europa zeer terughoudend met het toestaan van GMO-gewassen. De Verenigde Staten staan wat sneller nieuwe technologieën toe. Het mag dan ook niet verbazen dat de Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) nog voordat de Europese discussie goed en wel op gang kwam een kweekvleesproduct de markt op liet.

Toch is het verzet fors. Eind vorig jaar kwam het beruchte PR-bureau Berkman met een campagne om het publiek te waarschuwen voor de 'gevaren' van kweekvlees. Naast de publiekscampagnes is er nu in ook bij de politiek steeds meer aandacht voor de technologie. Met name de Republikeinse partij ziet in kweekvlees inmiddels een prominent nieuw thema voor de cultuuroorlog die in het kader van de verkiezingen aan het einde van het jaar weer volop oplaait. Naast voedselveiligheid ligt er binnen de argumentatie voor het verbod dan ook veel nadruk op het belang en de culturele betekenis van de veesector voor de Verenigde Staten. Vier conservatieve staten nemen hierin het voortouw en werken aan wetgeving om kweekvlees te verbieden.

Strijdt op staatsniveau.
In een staat is een verbod al in een vergevorderd stadium. Dinsdag 20 februari nam de senaat van Alabama een wet aan die de productie en verkoop van kweekvlees verbiedt. Maar liefst 32 van de 35 senatoren stemden voor de wet. De verwachting is dat het Huis de wet met een vergelijkbare meerderheid goedkeurt. Het verkopen of serveren van kweekvlees lijdt door de nieuwe wet tot sluiting  van het bedrijf van de overtreder. Jack Williams (die naast deze functie rundveehouder is) diende de wet in.

De senator heeft vraagtekens bij de veiligheid van alle kunstmatige voeding en dus ook van kweekvlees. Dat er nu nog geen negatieve gezondheidseffecten van de consumptie van kweekvlees zijn gevonden betekent volgens de senator niet dat dergelijke effecten uitgesloten kunnen worden. "Het zou zomaar kunnen dat een kind van tien dat kweekvlees eet daar over twintig jaar onvruchtbaar van wordt," zo sprak de senator uit in de lokale media. Alabama heeft wat de senator betreft meer dan genoeg vee. Williams ziet dan ook geen enkele reden waarom de burgers in de staat kunstmatige voeding zouden moeten eten.

Ook in Arizona ligt een wetsvoorstel dat kweekvlees verbiedt. Republikeinse indiener David Marshall heeft naast zorgen over de voedselveiligheid ook zorgen over de financiën van de staat. Een belangrijke inkomstenbron voor Arizona is het verpachten van landbouwgrond en de staat ziet kweekvlees als een bedreiging voor de veesector. Daarnaast is de veesector volgens Marshall niet alleen belangrijk voor de staatsfinanciën, maar ook voor de geschiedenis, cultuur en waarden van de staat. Mocht de wet het halen dan mogen bij een overtreding alle bedrijven die geraakt worden door de verkoop een claim van $100.000 indienen tegen de overtreder. Tennessee werkt ook hard aan vergelijkbare wetgeving om verkoop en productie te verbieden op straffe van een boete van $1 miljoen.

Florida zet discussie op de kaart
Hoewel een behoorlijk aantal staten zich buigen over een eventueel verbod van kweekvlees, trekt vooral een conceptwet in Florida de aandacht. De motie is ingediend door een lid van het huis van afgevaardigde van de staat, de Republikein Danny Alvarez en verbiedt de verkoop en productie van kweekvlees. Volgens Alverez is meerjarig onderzoek van de USDA onvoldoende om de veiligheid van de technologie te garanderen, aangezien veel vragen overeind blijven. Daarnaast is de Republikeinse partij van mening dat de veesector cultureel en economisch essentieel is voor Florida. Daarom is het volgens de partij van belang om de dreiging die kweekvlees voor de sector vormt weg te nemen. Daarnaast heeft de partij religieuze bezwaren tegen kweekvlees. Volgens lid van het huis van afgevaardigden Tyler Sirios moet kweekvlees worden gezien als een "beledig voor de natuur en gods schepping.'

Een belangrijke reden voor de aandacht is dat de beroemde gouverneur Ron DeSantis zich persoonlijk achter het verbod heeft geschaard. In een speech sprak de gouverneur van Florida uit achter het verbod te staan omdat kweekvlees door een bestuurlijke elite zou worden gepromote om de Amerikaanse vleessector in naam van het klimaat kapot te maken. 

Landelijke acties
Ook op landelijk niveau is de politieke strijd inmiddels gestart. Zo ligt in de landelijke senaat een wet klaar die het serveren van kweekvlees in schoolkantines verbiedt. Republikeinse senator Jon Tester voerde de wet in omdat kinderen volgens hem 'echt eten en geen nepvoedsel dat wordt gemaakt in een laboratorium' verdienen. Zouden kinderen wel kweekvlees voorgeschoteld krijgen, dan worden ze wat de senator betreft als proefkonijnen gebruikt. De senator meent namelijk dat er nog geen langetermijnstudies naar de effecten van de consumptie van kweekvlees bestaan. Overigens heeft de wet niet alleen steun van de Republikeinse partij. Enkele Democratische senatoren hebben aangegeven de wet te steunen.

Heeft u een tip, suggestie of opmerking naar aanleiding van dit artikel? Laat het ons weten

Matthijs Bremer

Voor Foodbusiness covert Matthijs Bremer de vleesmarkt. Daarnaast volgt hij de eiwittransitie op de voet en schrijft hij wekelijks over de ontwikkelingen op de energiemarkten.

Opinie Ceel Elemans

Hybride product kan kosten kweekvlees beteugelen

Achtergrond Vlees & Eiwit

Verenigd Koninkrijk werkt aan uitrol kweekvlees

Nieuws Vlees & Eiwit

Pluimveegigant PHW investeert in kweekvlees

Nieuws Vlees & Eiwit

Meatable halveert productietijd kweekvlees

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden