BDO

Aangeboden door BDO

'Private Equity heeft food & flowersector in het vizier'

30 September 2022

"De laatste jaren zien we dat de markt van Food & Flowers veel meer ontdekt wordt door private equity partijen. Tot een aantal jaar geleden was die interesse redelijk laag, maar die is de laatste jaren sterk in opmars", constateren Maarten van Dijk en Mariëlle Ansems-van Mourik van BDO Accountants & Adviseurs, beiden werkzaam op de afdeling Corporate Finance. (Bron: AGF.nl)

Met name in de hoek van de tuinbouwtoeleveranciers zijn er de nodige transacties geweest waar een private equity partij bij betrokken was en dat is volgens Van Dijk ook goed verklaarbaar. "Door private equity wordt er belegd met geld van derden, bijvoorbeeld grote pensioenfondsen. Zij willen enerzijds op een verantwoorde manier investeren in bedrijven die voldoen aan de ESG-criteria (Environmental, Social and Governance). Daarnaast staan juist de bedrijven in de technische toelevering bekend om hun innovatieve karakter. Deze bedrijven maken het verbouwen van voedsel en planten in hightech kassen efficiënter. Dit soort initiatieven kunnen veel potentie bieden als oplossing voor hedendaagse en toekomstige problemen, waardoor deze ondernemingen voor financiële kopers erg interessant zijn. Zij bieden oplossingen voor macro-trends zoals een groeiende wereldbevolking, consumenten die jaarrond bepaalde producten verlangen, en klimaatverandering. De sector heeft daarmee veel groeipotentie."

"Bovendien is het een relatief stabiele sector, wat prettig is voor investeerders. Aangezien de food & flowersmarkt voorziet in diverse eerste levensbehoeften, is de markt relatief ongevoelig voor conjunctuurbewegingen. En stabiliteit drijft de interesse. De primaire producenten lijken echter minder in beeld te zijn. Dat komt mede doordat ze - ondanks hun vaak behoorlijke omzet - qua organisatie en management beperkt van omvang zijn en daardoor een te grote afhankelijkheid van een of meerdere medewerkers hebben", zegt Van Dijk. 

Uit een analyse van BDO bleek onlangs dat ondanks de macro-economische onzekerheden en geopolitieke onrust de fusie- en overnameactiviteit in de food & flowerssector (F&F) op niveau is gebleven in de eerste helft van 2022. Hoewel het aantal fusies en overnames het afgelopen half jaar een daling vertoonde ten opzichte van een half jaar eerder, is het totale aantal transacties relatief stabiel gebleven ten opzichte van een jaar geleden. "Dit wijst op een zekere mate van ongevoeligheid voor de korte termijn effecten van macro-economische ontwikkelingen. Het blijft echter de vraag hoe ondernemingen en investeerders in de komende kwartalen gaan reageren."

Veel geld beschikbaar op de markt
"Neem de huidige gascrisis in de tuinbouw, waarvan wij als BDO veel bedrijven in onze klantenkring hebben. Je ziet nu dat er telers zijn die hun kas (deels) leeg laten en hun energiecontract verkopen en hiermee financieel kunnen overleven. Echter komt er minder aanbod op de markt, dreigt concurrentie vanuit het buitenland en raakt personeel hun baan kwijt. Wat dit op de langere termijn voor effecten zou kunnen hebben, is lastig inschatten. En zeker als het gaat om de interesse vanuit investeerders. Tijdens de Covid 19-uitbraak dachten we dat de dealactiviteiten wel een poos tot stilstand zouden komen, maar dat heeft hooguit twee, drie maanden geduurd. Hoewel er met de huidige economische onrust gerust van een crisissituatie kan worden gesproken, is er één groot verschil met bijvoorbeeld de kredietcrisis en dat is dat er nu veel geld op de markt beschikbaar is. Private equity partijen zijn zowel in aantallen toegenomen maar hebben ook veel (meer) kapitaal beschikbaar."

"Toegenomen beschikbaarheid van kapitaal wordt ook veroorzaakt door de opkomst van alternatieve financieringsbronnen. Een alternatief voor private equity vormen de zogeheten alternative debt funds, vervolgt Ansems-van Mourik, die medeverantwoordelijk is voor de debt advisory-praktijk binnen BDO. "Dit is (naast het traditionele bankenkanaal) een financieringsbron, waarbij de groei van de onderneming met schulden wordt gefinancierd (met behoud van je aandelen). Dit kan soms een tussenstap zijn om de groei te faciliteren waarop verkoop alsnog op een later (en vaak beter) moment volgt. Een oplossing voor groeiende ondernemers die in toenemende mate (zeker in deze sector) wordt gevonden."

BDO wordt zowel door bedrijven in de food & flowers alsook door investeringsmaatschappijen benaderd. "Daarin komt ook onze toegevoegde waarde als adviseur om de hoek kijken. Vanwege ons brede netwerk zijn wij goed in staat om de juiste partijen met elkaar te verbinden. Zodra je een goed beeld hebt van de cultuur van een bedrijf, kan je je daar ook de juiste partijen bij zoeken. Bij een traditioneel familiebedrijf introduceren we bijvoorbeeld niet snel een Angelsaksisch fonds."

Verkoopklaar maken
Gevraagd naar tips voor ondernemers die in de markt zijn voor de verkoop (en of groeifinanciering), antwoordt Van Dijk: "Het is van belang allereerst ervoor te zorgen dat de administratieve organisatie op orde is voor een dergelijk vraagstuk (financiering, verkoop of aankoop). Dat is helaas in de praktijk niet altijd het geval. Basisprincipes zijn bovendien dat er sprake is van operationele optimalisatie, een goede klantenspreiding en het vermogen om als verkoper afstand te kunnen nemen van het bedrijf. Dat zijn allemaal elementen om de onderneming verkoopklaar te maken. Bovendien moet je je vooral laten bijstaan door een adviseur voor wie dit dagelijkse kost is. Een private equity partij kijkt welke terugverdientijd een investering heeft en een debt fund beoordeelt de terugbetalingscapaciteit. Dat is niet altijd de nuance waar een gemiddelde ondernemer of DGA mee bezig is. Laat je daarom adviseren door een adviseur die bij je past en als verlengstuk kan dienen."

Voor meer informatie:
Maarten van Dijk / Mariëlle Ansems-van Mourik 
BDO Accountants & Adviseurs
Tel: (030) 284 98 00 
Maarten.van.Dijk@bdo.nl
Marielle.Ansems@bdo.nl  www.bdo.nl/Food-Flowers

Bron: 'Private Equity heeft Food & Flower sector in het vizier' (agf.nl)

Blijf op de hoogte

Schrijf u in en ontvang elke dag het laatste nieuws in uw inbox