Shutterstock

Aangeboden door A-INSIGHTS

Marges zuivel in EU onder druk ondanks omzetgroei

24 November 2021

De Europese zuivelsector is tussen 2016 en 2019 met gemiddeld 7,7% per jaar gegroeid, blijkt uit de nieuwste publicatie van data-analysebedrijf A-INSIGHTS. A-INSIGHTS analyseerde de financiële gegevens van meer dan 250 Europese zuivelbedrijven.

Bedrijven met een focus op melkpoeder en/of het foodservice segment laten de meeste groei zien: respectievelijk 13,7% en 1,3% in bovengenoemde periode. De marges staan echter onder druk. De gemiddelde EBIT-marge van de industrie daalde van 3,3% in 2016 naar 2,4% in 2019. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkoopkosten van bedrijven en het niet volledig kunnen doorberekenen hiervan.

 Index omzet en gemiddelde melkprijs, 2016=100

Nederlandse bedrijven lopen voorop, Poolse bedrijven in opkomst
De activawaarde neemt toe tussen 2016 en 2019. Er wordt over de gehele linie van de Europese zuivelindustrie geïnvesteerd in extra capaciteit. Nederlandse bedrijven zijn hierin koploper; als gevolg van de afschaffing van de melkquota zijn er aanzienlijke investeringen gedaan om het toegenomen aanbod van melk te verwerken. Poolse bedrijven weten als enige de verhouding tussen omzet en activa (de kapitaalefficiëntie) fors te verhogen. Op andere vlakken presteren Poolse zuivelbedrijven ook bovengemiddeld met een gemiddelde netto-omzetgroei van 15,3% in 2016-2019 en stijgende exportcijfers.

Index materiële vaste activa en omzet 2019, 2016=100

Grotere bedrijven hebben meer grip op de markt
Grotere bedrijven zijn beter in staat om de omzet en marges op peil te houden dan kleinere spelers. De EBIT van de grootste bedrijven (>€500 miljoen netto-omzet) is consequent hoger dan de EBIT van kleinere bedrijven. Daar komt nog bij dat de zeer grote bedrijven het in het Covid-jaar 2020 aanzienlijk beter deden, met een kleine groei van de netto-omzet (+1,6%) en een verbeterde EBIT-marge tot 5,7%. Dit is een groot contrast met kleinere bedrijven die een omzetdaling van -13,6% en een EBIT van 1,9% rapporteerden. De gegevens wijzen op duidelijke schaalvoordelen voor grote zuivelproducenten die bijvoorbeeld zorgen voor een beter vermogen om de melkprijsdynamiek het hoofd te bieden en het hebben van een sterkere financiële positie om te onderhandelen en om te investeren. Maar er is een drempel: gemiddeld lijken echte schaalvoordelen zich pas voor te doen boven een netto-omzet van €500 miljoen.

Omzet- en marge-ontwikkeling naar bedrijfsgrootte

A-INSIGHTS gelooft dat het gebruik van data in toenemende mate van belang is om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen. Daarom hebben we de financiële gegevens van circa 250 Europese zuivelbedrijven geanalyseerd en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de dairy sector in kaart gebracht in een trendrapport.

Mathieu Geuskens is specialist Dairy bij A-INSIGHTS, voor vragen is Mathieu te bereiken op mathieu.geuskens@a-insights.eu.

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf u in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief