Shutterstock

Aangeboden door A-Insights

Positie pluimvee versterkt ten koste varken en rund

10 December 2021

De Europese vleesindustrie staat voor verschillende uitdagingen. Verschuivingen in consumentengedrag - gedreven door opkomende zorgen over duurzaamheid, dierenwelzijn en volksgezondheid - veroorzaken een grote heroverweging binnen de industrie. In 2030 verwacht de Europese Commissie dat de vleesproductie met 2,3% daalt ten opzichte van 2020. Hoe reageert de sector op deze uitdagingen?

Sinds 2009 verzamelt en analyseert A-INSIGHTS grote hoeveelheden openbare data over Food & Agri bedrijven, vanuit bronnen als jaarrekeningen, branchepublicaties en nieuwsberichten. De inzichten uit deze data worden op uniforme wijze gepresenteerd via een altijd actueel online platform: De Performance Monitor.

Eens per jaar brengt A-INSIGHTS een trendrapport uit in de vier grote verssectoren (Bakery, Meat, Dairy en Fruit & Vegetables), waarin ruim 1.000 voorname bedrijven in deze industrieën tegen het licht worden gehouden. De Europese Meat industry is een belangrijke focusmarkt voor A-INSIGHTS, omdat een groot aantal van onze klanten zich hierin bevindt. De laatste ontwikkelingen staan in ons trendrapport: een analyse van de financiële gegevens van de top 300+ Europese bedrijven in de vleesindustrie.

Houding consument zorgt voor dalende vraag naar vlees
De Europese vleesindustrie bevindt zich in een uitdagende positie. De toenemende focus van consumenten op duurzaamheid, dierenwelzijn en gezonde eetpatronen, zorgt voor een dalende vraag naar vlees. De totale consumptie neemt tussen 2016 en 2019 met slechts 0,1% toe en staat in de komende jaren krimp te wachten. In dezelfde periode stijgt het aandeel pluimvee hierbinnen met 1,0%, zo laat de marktdata ons zien. Deze bedrijven bevinden zich vaker in het retailsegment, dat sneller groeit dan andere verkoopkanalen. Dit gaat ten koste van de consumptie van varkensvlees (-1,2%), dat meer geëxporteerd wordt, maar met 49,6% nog wel leidend in Europa is.

Spaanse en Poolse bedrijven groeien sterk in consoliderende markt
Kijkend naar de onderliggende marktdata, neemt de omzet van het gemiddelde bedrijf in de value chain juist flink toe (+7%), wat haaks staat op de vraagontwikkeling. Veel bedrijven in de markt groeien door middel van overnames, waarmee de groei kunstmatig wordt opgeschroefd. Met name in Polen en Spanje wordt de meeste groei gerealiseerd, zowel voor pluimvee (2016-2019: +69,5% in Polen) en in mindere mate varken (+39,1%). Dit wordt gefaciliteerd door hoge veestapels welke jaarlijks toenemen, in contrast tot andere Europese landen.

Marges vlees onder druk, maar pluimvee weet winstgevend te groeien
De marktdata laat zien dat de marges onder druk staan: de gemiddelde EBIT-marge van bedrijven in de Europese vleesindustrie daalt van 2,5% in 2016 naar 1,6% in 2019. Wederom doen juist Spaanse (2,8%) en Poolse (3,5%) vleesbedrijven het goed, door een combinatie van minder indringende regulering, lage personeelskosten en de mogelijkheid om meer waarde toe te kunnen voegen. De stijgende vraag naar pluimvee draagt er tevens aan bij dat deze bedrijven het minst geraakt worden door de dalende winstmarges (gemiddeld EBIT: 2,9%).

Uitdagingen in de vleesindustrie
Ook in termen van kapitaalefficiëntie zijn de verschillen groot: varkensbedrijven realiseren gemiddeld een fors lager ROA (4,9%) dan rund- (7,0%) of pluimveebedrijven (8,1%). De uitdaging in de vleesindustrie is om de onbalans te herstellen door de supply chain-structuur te reorganiseren. Hierdoor kan de industrie de toegevoegde waarde beter vasthouden en verdelen over de waardeketen. Kan de vleesindustrie zichzelf herdefiniëren en de winstgevendheid herstellen, aangezien steeds meer klanten hun vleesconsumptie willen verminderen?

Meer trends en ontwikkelingen in de vleesindustrie lees je in het trendrapport, wat gratis te downloaden is. Dit rapport gaat verder in op:

  • De impact van corona
  • Verschillen tussen handels- en verwerkingsbedrijven
  • Investeringsniveaus in een krimpende markt
  • De financiële gezondheid van bedrijven in de vleesindustrie

Sander Koole is specialist meat bij A-INSIGHTS, voor vragen is hij te bereiken op sander.koole@a-insights.eu

Bel met onze klantenservice 0320 - 343 368

of mail naar support@foodbusiness.nl

wilt u ons volgen?

Ontvang onze gratis Nieuwsbrief

Elke dag actuele marktinformatie in uw inbox

Aanmelden