ImpactBuying

Interview ImpactBuying

'Inkopers kunnen écht het verschil maken'

28 Januari 2022

Met de fusie van SIM Supply Chain Information Management en ImpactBuying ontstaat een nieuwe Europese koploper als het gaat om de verduurzaming van de leveranciersketen. Niet alleen is het doel om bedrijven te helpen met de nieuwe Europese wetgeving, ook wil het de sociale effecten en milieugevolgen van bedrijfsactiviteiten in positieve zin beïnvloeden. Een onderdeel daarvan is het teweegbrengen van een cultuurverandering onder inkopers. "Zij kunnen écht een verschil maken", aldus co-CEO Leontien Hasselman-Plugge. In een interview met Foodbusiness vertelt ze er meer over.

Al dertien jaar lang ontwikkelt SIM Supply Chain Information Management software om ketens en risico's in kaart te brengen. Die informatie wordt inmiddels door bijna alle grote retailers in Nederland gebruikt. Op het kantoor in Alkmaar zijn zo'n zestig werknemers, die negentien talen spreken, iedere dag bezig om data in te winnen bij producenten, handelaren en inkopers en hen ervan te overtuigen waarom het delen van data zo belangrijk is. Recent is bekend geworden dat het bedrijf fuseert met ImpactBuying en ook onder die naam verder gaat. "Dit is een mooie manier voor ons om te werken aan een cultuurverandering binnen inkooporganisatie. We doen veel moeite rondom het verzamelen van data, maar er wordt nog te weinig mee gedaan", aldus co-CEO Leontien Hasselman-Plugge.

Voorheen focuste ImpactBuying zich op impact assessment consultancy en trainingsprogramma's voor inkoopmanagers. "Die trainingen blijven we ook doen. We hebben onder meer de inkoopteams van Jumbo en Albert Heijn getraind. Daarbij vertellen we vooral dat de focus niet alleen op de prijs moet liggen, maar ook op de impact op bijvoorbeeld het milieu. Met deze fusie ontstaat echter een compleet portfolio dat is gericht op het in staat stellen van organisaties én consumenten om met hun inkoopkracht bewezen positieve impact te maken. Dit doen we aan de hand van vier thema's: technologie, data, trainingen en consumentenoplossingen."

Door de krachtenbundeling verwachten jullie beter te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de sector. Kan je die ontwikkelingen toelichten?
"Een van de grootste ontwikkelingen die eraan zit te komen, is het feit dat er wetgeving komt om de mensenrechten te beschermen. In Duitsland is de Supply Chain Due Diligence Act zelfs al aangenomen. Dit betekent dat alle bedrijven met meer dan 3.000 werknemers vanaf komend jaar voor een 'verantwoorde keten' moeten zorgen. Dat betekent een keten waarin geen mensenrechten, zoals kinderarbeid, worden geschonden. Voor retailers betekent dit dat ze moeten weten hoe de hele keten eruit ziet. Dat wat wij al dertien jaar doen, was vanuit bedrijven een vrijwillige keuze. Nu wordt dat verplicht. Wat het helemaal spannend maakt, is het feit dat er waarschijnlijk ook boetes aan verbonden gaan zijn en in 2024 voor alle lidstaten van de Europese Unie wetgeving geldt. Bedrijven moeten weten waar en door wie hun producten zijn gemaakt. Ze moeten de risico's beperken en actie ondernemen als er misstanden zijn voor mens of milieu in globale ketens."

"Een andere grote ontwikkeling is het opstaan van de bewuste consument. Hoewel dit nog steeds een kleine hoeveelheid van de bevolking betreft, is de groep bewuste consumenten wel groeiende. De coronacrisis heeft daar ook aan bijgedragen. De enorme groei in het aantal duurzaamheidskenmerken is daar een gevolg van. Ook veel merken of retailers beginnen met een eigen keurmerk. En tegenwoordig gaat bijna alle marketing over duurzaamheid of herkomst. Belangrijk daarbij is dat men beseft dat je het niet allemaal alleen kan doen. Je moet met de hele keten aan de slag. Verticale integratie zien we daarom steeds meer. Retailers gaan langetermijnsamenwerkingen aan of werken samen met een vaste groep boeren. Het afstand nemen van alles buiten jouw eigen hokje neemt daarmee af."

Het is lastig om bij de consument duidelijk te maken dat retailers of voedingsmiddelenproducenten actief bezig zijn met duurzaamheid en het verbeteren van de keten. Hoe kijken jullie daarnaar en welke oplossingen zijn er?
"Het is inderdaad lastig om aan de consument duidelijk te maken dat écht goed bezig bent. Als een consument een premium artikel koopt, dan vragen ze zich vaak af: komt die premie ook bij de juiste mensen terecht? Een terechte vraag. Het is een vraag die je als retailer of producent moet beantwoorden. We hebben supermarktketen PLUS op dit gebied recent nog geholpen door de route van alle bananen inzichtelijk te maken. Een consument kan zien van welke plantage een specifieke banaan komt, maar ook wat de CO2-voetafdruk is en welke schakels nog meer in de keten actief zijn geweest."

"Een ander mooi voorbeeld is de Mpanga speciality koffie van Jumbo. Voor deze koffie zijn bonen gebruikt van ruim achthonderd kleine boeren in oostelijk Rwanda. Dit zijn boeren die jaarlijks nog geen €1.000 verdienen. Van elke kilo die Jumbo verkoopt, zet Jumbo €0,62 apart en deze wordt uitgegeven aan de individuele boer: het blijft niet hangen bij de trader. We hebben uit naam van Jumbo de boeren gevraagd waar Jumbo ze met dat geld het meeste kon helpen om de productie te verhogen. De voorkeur ging uit naar een bijdrage aan de kosten voor de ziektekostenverzekering, organische meststoffen en gereedschap. De eerste boeren hebben inmiddels hun mest gekregen en dat wordt via een QR-code met ons logo erin met de consument gedeeld. De consument draagt dus met iedere aankoop bij aan verbetering van de omstandigheden van de boeren en kunnen precies zien waar de betaalde premie aan opgegaan is. Dit soort radicale transparantie is de toekomst."

Dat is inderdaad een mooi streven voor de toekomst, maar waar ligt volgens jou dit jaar de focus op in de communicatie naar de consument?
"De hoogrisico- en hoogvolumeketens, zoals vlees, vis, eieren en bananen, zijn de ketens waar de grootste volumes zitten en waar de focus zal liggen. Veel retailers zullen met samenwerkingen starten. Neem bijvoorbeeld een recent onderzoek dat we hebben gedaan in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie, in opdracht van vakbond FNV. Daaruit bleek dat er veel misstanden zijn in de Italiaanse tomatenteelt. Denk aan belabberde arbeidsomstandigheden. De vraag dit jaar is nu: wat kunnen Nederlandse bedrijven doen aan die misstanden? Samenwerking is daar een goed antwoord op. Er ontstaan ook steeds meer vrijwillige convenanten tussen retailers, traders en producenten. Verder zal de focus ook liggen op het reduceren van de hoeveelheid plastic in de winkel. We zijn al bezig met het verzamelen van data op dat gebied."

Als we dan weer even een stapje terug zetten en kijken naar ImpactBuying. Wat is jullie focus voor de korte termijn?
"De grote focus ligt nu op het meenemen van onze klanten in de route om van compliance naar impact maken te gaan. We hebben de ketens inzichtelijk, we hebben de juiste certificaten behaald, nu is de vraag hoe we voor verbetering kunnen zorgen. In de ene keten is dat op het gebied van mensenrechten en in de andere keten is dat op het gebied van dierenwelzijn of stikstof. We weten wat er speelt, we hebben het risico in kaart gebracht en nu moeten we er iets aan doen. Daar ligt de grote uitdaging."

Ten slotte, wat de ambitie voor over een jaar of tien?
"We willen echt een movement creëeren op het gebied van inkoop. We moeten toe naar een wereld van impact buyer en impact consumers. We willen daarom ook een impact buyer of the year-award gaan opzetten. Er zijn bedrijven waar inkopers echt heel veel inkopen en zij kunnen dus echt een impact maken. Met iedere aankoop bepaalt een bedrijf hoe belangrijk ze duurzaamheid écht vinden. Je moet trots zijn op het zijn van een inkoper en het feit dat je dus zo'n groot verschil kan maken. Dat geldt overigens ook voor de consument. We bepalen zelf hoe we ons geld besteden. Met elke aankoop maak je duidelijk hoe je wil dat de wereld eruit zal zien. Mensen moeten zich daar bewust van zijn. Over tien jaar willen wij de leidende partij zijn in het aanscherpen en ondersteunen van het inkoopbeleid. Geld verdienen en goed doen kan én moet samengaan."

foodbusiness.nl

Kimberly Bakker

Kimberly Bakker is content coördinator bij Foodbusiness. In haar dagelijkse leven speelt sport een belangrijke rol en voeding is voor een optimale prestatie uiteraard van groot belang. Met analyses over bijvoorbeeld de grondstoffenmarkt, achtergronden bij het nieuws en interviews met startups geeft ze duiding aan de gehele ‘foodbusiness’.
De (grondstof)prijzen zijn flink in beweging, de ontwikkelingen in de wereld volgen zich in rap tempo op. Duiding in crisistijd is essentieel om goed te kunnen anticiperen. Juist nu is het belangrijk om over gedegen, actuele informatie en data te beschikken. Met een abonnement van Foodbusiness kunt u gefundeerde bedrijfsbeslissingen nemen. Bekijk het aanbod

Nieuws Rabobank

'Leveranciers berekenen kosten steeds meer door'

Nieuws Nutri-Score

'Nutri-Score pas in winkels als het deugt en klopt'

Analyse Zuivel

Retail heeft nog altijd moeite met duurdere zuivel

Nieuws Sustainable Brand Index

Voedingsindustrie scoort goed op duurzaamheid

Blijf op de hoogte

Mis niets en schrijf u in voor onze gratis dagelijkse nieuwsbrief